mandag 18. februar 2013

Årsmøte 26. februar 2013

Årsmelding og regnskap, for 2012, vil bli delt ut til medlemmene ved ankomst.

Styret håper at så mange som mulig vil møte opp.

Saksliste:
  • Valg av møteleder og referent
  • Valg av 2 personer til å underskrive protokollen
  • Godkjenning av sakslisten
  1. Årsmelding 2012
  2. Regnskap 2012
  3. Budsjett
  4. Valg
Etter årsmøtet vil det bli vanlig medlemsmøte med kaffe/te, loddsalg og Vis og fortell.

Husk kaffekoppen!

Vel møtt!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar